Afsluiting Judo Seizoen 2016-2017

 

Hallo allemaal.

Het judoseizoen is bijna afgelopen, en zoals elk jaar staan er weer ontzettend veel activiteiten op de

agenda. Dit jaar hebben wij besloten de nieuwsbrief via de mail te sturen, zodat iedereen op de

hoogte is van alle activiteiten, en er niets kan worden gemist.

Op 29 mei as is de algemene ledenvergadering, deze wordt gehouden vanaf 20.00 uur aan de Aconietenhof 2 te Winsum.

In de week van 29 mei is ook de avondvierdaagse in Winsum, graag ontvang ik van de eerste 3 groepen een berichtje als men niet op de judoles komt. Dan kunnen we de lessen hierop aanpassen.

De les van 8 juni komt te vervallen doordat de basisscholen pinkstervakantie hebben, in schoolvakanties hebben wij de zaal niet besproken.

15 juni zijn de halfjaarlijkse examens. In principe mogen alle judoka’s tot de blauwe band examen doen, tenzij de trainer anders beslist. Dit zal hij tijdens de les doorgeven. De examens worden afgenomen tijdens de normale lestijden. De kosten voor het examen bedragen € 5,00 euro. Graag op de dag van het examen voor de les betalen. De activiteitencommissie is aanwezig voor de verkoop van versnaperingen, en publiek is altijd welkom.

Op 29 juni houden wij onze jaarlijkse clubkampioenschappen. Deze worden ook gehouden tijdens de normale lessen, en hieraan zijn geen kosten verbonden. Alle deelnemers krijgen een leuk aandenken, en er zijn natuurlijk judoka’s die gaan strijden om het groot clubkampioenschap. Ook geeft de trainer aan een judoka de Frans Vos prijs. Deze prijs is genoemd naar de oprichter van de vereniging, en is bedoeld om een extra stimulans aan een judoka te geven. Ook hier is de activiteitencommissie aanwezig met versnaperingen en is publiek welkom. Met de opbrengst van de verkoop kunnen wij deze activiteiten bekostigen.

Op zaterdag 8 juli organiseren onze collega’s van Bushido Middelstum een minitoernooi. De kosten voor dit toernooi zijn 7,50, en ook de oudere judoka’s zijn welkom in Middelstum.

13 juli is de jaarlijkse barbecue welke wij houden bij de kantine van v.v.Winsum aan de Schilligehamsterweg. Voormalig Hunsingo, achter het zwembad. Aanvang 17.30 uur. De lessen vervallen deze dag. De kosten voor de BBQ zijn 6,50 per persoon, en introducees zijn welkom. We maken er altijd een gezellige avond van.

20 juli is de laatste les, en dan is er voor alle judoka’s een inlooples van 17.00 uur tot 19.00 uur. Dit doen wij elk jaar, omdat veel scholen ook een afsluiting hebben, en iedereen dan nog even de kans krijgt elkaar een fijne vakantie te wensen.

Voor de activiteiten kun je je opgeven via de mail.

Wij hopen natuurlijk op veel deelname. Namens trainer en bestuur tot bij de activiteiten.