Lidmaatschap

 

Aanmelden en Opzeggen

U bent van harte welkom kennis met Bushido Winsum te maken op één van onze trainingen.
Kijk voor de trainingstijden onder het kopje lestijden elders op de site.

Aanmelden
De eerste 3 lessen zijn gratis.
Daarna opgeven via de trainer.
Bushido-Winsum zorgt voor de aanmelding bij de Judobond Nederland (vanaf groep 1).

Contributie: 

€ 50,– per half jaar

Opzeggen

Opzeggen kan voor 15 juni of voor 15 november schriftelijk via de trainer of per email aan de ledenadministratie van Bushido Winsum.
Lidmaatschap van de Judobond Nederland dient u zelf op te zeggen.Voor 15 november van het lopende kalenderjaar, dit dient altijd schriftelijk te gebeuren.

Tarieven Judobond Nederland:
Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 31-12-2018)

Geboren in 2012 en later (jonger dan 7 jaar)€ 15.95
Geboren in 2007 t/m 2011 (jonger dan 12 jaar)€ 29,25
Geboren in 2002 t/m 2006 (12-16 jaar) € 37,60
Geboren in 2001 en eerder (17 jaar en ouder)€ 52,90
Leden via koppeling Jeugdsportfonds (JSF) € 25,00

Wijze van betalen
Indien geen automatische incasso wordt afgegeven wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 3,90.

De automatische incasso kan beheerd worden via www.mijnjbn.nl.

Inschrijfkosten
Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 12,00.

Huishoudelijke reglement & Statuten
Via onderstaande link kunt u het huishoudelijk reglement downloaden

Huishoudelijk reglement